Тест за определяне на сърдечносъдовия риск

от възникване на фатално и нефатално сърдечносъдово (СС) събитие през близките 10 години при лица без предходно СС заболяване или Диабет

Вашият сърдечно съдов риск е:

-

Този резултат е ориентировъчен и не заменя консултация с медицински специалист.

Тестът е базиран на SCORE таблица, разработена от Европейското дружество по кардиология и е предназначен за мед. специалисти.

European Heart Journal (2021) 42, 2439–2454(doi: 10.1093/eurheartj/ehab309)
PP-M_ASA_C-BG-0047-1